Nikdy nedovoľte, aby sa vám úspech dostal do hlavy a nikdy sa nedovoľte, aby sa zlyhanie dostalo do vášho srdca. - Ziad K. Abdelnour

Nikdy nedovoľte, aby sa vám úspech dostal do hlavy a nikdy sa nedovoľte, aby sa zlyhanie dostalo do vášho srdca. - Ziad K. Abdelnour

prázdny

Život prichádza s jeho vzostupy a pády, Každý z nás má jedinečné cesty, ktoré nás zavedú do rôznych destinácií. Aj keď sú naše životy odlišné, existujú určité základné princípy, ktoré sa vzťahujú na nás všetkých. Každý z nás v určitom okamihu dosiahne úspech a všetci zažívame aj zlyhania.

Aj keď je stupeň našich prejavov rôzny, všetci cítime radosť, keď uspejeme, a smútok, keď zlyháme. Je prirodzené cítiť tieto emócie, ale pre nás je dôležité porozumieť, do akej miery nás tieto emócie ovplyvňujú.

Keď uspejeme, cítime sa na seba hrdí, ale často strácame svoju pokoru. Mohli by sme cítiť, že sme nad všetkými ostatnými a iní sú pod nami. Takéto postoje skutočne poškodzujú našu osobnosť a v tomto procese strácame úctu.

Keď budeme úspešní, mali by sme si zachovať pokoru a byť vďační všetkým, ktorí nám pomohli dosiahnuť, kde sme. Mali by sme byť vďační, že by sme mohli byť tam, kde sme dnes. Hneď, ako sa naše úspechy dostanú na hlavu, začína náš pád.

Sponzori

Cítime, že sa nás nič nemôže dotknúť, a pustili sme svojich strážcov. Nepracujeme tak tvrdo a kvôli tejto pýche a nedbanlivosti; človek má tendenciu stratiť to, čo dosiahol.

Podobne, keď nastanú poruchy, nesmieme sa natoľko obviňovať, že sa dostaneme sklamaní, aby sme pokračovali. Ako lekciu musíme brať zlyhania a poučiť sa z nej. Pomáha nám to lepšie sa vyrovnať so situáciami v budúcnosti a zvládnuť ich.

Tiež sa ti môže páčiť